Langbiang Homestay Dalat

Bạn đi xa Đà Lạt 20 phút để tìm một nơi ít nhộn nhịp hơn và tìm thấy những kết nối mới. Langbiang homestay không quá đặc sắc rầm rộ.Chúng mình chỉ muốn bạn chậm rãi cảm nhận thời gian,phóng tầm mắt về toàn cảnh núi từ phòng mình, gặp gỡ những người bạn từ…